Kinderarbeid in Indonesische tabaksindustrie

Duizenden kinderen in Indonesië, sommige slechts acht jaar oud, werken onder gevaarlijke omstandigheden op tabaksplantages. Human Rights Watch heeft daarover een rapport: kinderarbeid in Indonesische tabaksindustrie. Daarin staat onder meer dat bedrijven tabak opkopen zonder zich te bekommeren over de gevaren die kinderen oplopen bij hun werk op de toeleveringsbedrijven.

IndiaKinderarbeidKatoenplantage

Het rapport, ‘De oogst zit in mijn bloed’: gevaarlijke kinderarbeid in de tabaksteelt in Indonesië’, documenteert hoe kinderen worden blootgesteld aan nicotine, giftige chemicaliën en gevaarlijke gereedschappen. Het onderzoek illustreert ook hoe ze veel te zware materialen moeten tillen en werken in extreme hitte. Deze omstandigheden kunnen blijvende gevolgen hebben voor hun gezondheid en ontwikkeling. Volgens HRW moeten tabaksbedrijven aan toeleveranciers een verbod op kinderarbeid opleggen, en de Indonesische overheid de industrie ter verantwoording moeten roepen.

Tabaksplantages

Indonesië is ‘s werelds vijfde grootste producent van tabak, met meer dan 500.000 tabaksplantages. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) schat dat meer dan 1,5 miljoen kinderen in de leeftijd 10 tot 17 in de landbouw werken. Officiële schattingen van het aantal in de tabaksteelt werkende kinderen heeft HRW niet kunnen vinden.

Het rapport is gebaseerd op interviews met 227 mensen, onder wie 132 kinderarbeiders in de tabaksindustrie in de leeftijd van 8 tot 17. De meesten begonnen te werken op hun twaalfde op kleine percelen grond waar tabak werd gekweekt door hun familie of buren. De helft van de kinderen melden misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid als gevolg van het absorberen van nicotine via de huid. De lange-termijn effecten zijn niet onderzocht, maar het onderzoek suggereert dat blootstelling aan nicotine tijdens de kindertijd de adolescentieontwikkeling van de hersenen kan beïnvloeden.

Gezondheidrokenindonesie

De dertienjarige “Ayu”, zegt dat ze elk jaar braakt tijdens het oogsten van tabak op boerderijen in haar dorp: “Ik was vaak aan het overgeven en vreselijk moe van de oogst en het dragen van de tabaksbladeren.” Veel kinderen zeiden dat ze zijn blootgesteld aan allerlei bestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met langdurige en chronische gevolgen voor de gezondheid, zoals ademhalingsproblemen, kanker, depressie en neurologische tekorten.

Argo (15) vertelt dat hij zich plotseling ziek voelde door een pesticide die op de boerderij van zijn familie werd gebruikt: “Op een bepaald moment was ik aan het braken. Het was toen plantseizoen en ik gebruikte mijn masker niet en de geur van de pesticide was erg sterk.”

Voorlichting

Slechts enkele van de geïnterviewden begrepen de gezondheidsrisico’s en werden getraind om veiligheidsmaatregelen toe te passen. De overheid zou volgens HRW een massale voorlichtingscampagne moeten starten om de bewustwording van de gezondheidsrisico’s voor kinderen die in de tabaksteelt werken te vergroten. Het merendeel van hen doet zijn werk buiten schooluren, maar soms gaat het ook ten koste van de scholing.

Tabaksfirma’sTabaksplantage

De grootste bedrijven in Indonesië zijn onder andere drie tabaksfabrikanten – PT Djarum, PT Gudang Garam Tbk en PT Nojorono Tobacco International. HRW deelde haar bevindingen met dertien bedrijven en tien ervan reageerden hierop. Vier ondernemingen gaven geen gedetailleerde of uitgebreide reactie, en de grootste twee, Djarum en Gudang Garam, reageerden helemaal niet.

Tabaksplantage1Er is geen enkel bewijs dat de bedrijven maatregelen nemen om kinderarbeid bij hun toeleveranciers te voorkomen. “Wanneer ze niet eens weten waar de tabak vandaan komt, is er geen manier waarop zij ervoor kunnen zorgen dat kinderen niet hun gezondheid in gevaar brengen om het te produceren,” aldus Wurth.

Onder de Indonesische wet is 15 de minimumleeftijd voor werk, en kinderen van 13 tot 15 mogen alleen licht werk doen dat hun scholing of hun gezondheid geen schade toebrengt. Het is bovendien onder de 18 jaar verboden gevaarlijk werk te doen, ook in de omgeving van schadelijke chemische stoffen.

Indonesië is één van de weinige landen die het Kaderverdrag van de World Health Organization, voor bestrijding van tabaksgebruik en om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van gebruik en tabaksrook, niet heeft ondertekend en geratificeerd.

www.hrw.org

Share and Enjoy:
 • Print
 • email
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Hyves
 • LinkedIn
 • NuJIJ
 • eKudos
 • MySpace
 • del.icio.us
 

Nieuwste verhalen in categorie Reportages en Achtergrond

 

1 reactie